Измените на даночните закони (ДДВ, данок на добивка и данок на личен доход) донесени и објавени во Службен весник 275/2019

Долгоочекуваните измени на даночните прописи (ДДВ, Данок на добивка и данок на личен доход), објавени во службен весник на РСМ 275/2019

 

Во Службен весник на РСМ бр. 275/2019 од 27 декември 2019 година, објавени се поголем број на донесени закони и измени и дополнувања на закони, меѓу кои се донесени измените на даночните закони кои се од особен наш интерес: Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност, Закон за измена и дополнување на Законот за данокот на добивка и Закон за измена и дополнување на Законот за данокот на личен доход. Во врска со измените на Законските прописи во краток рок ќе изработиме Информативни написи.

Објавените измени на Законите може да ги преземете со кликнување на линковите подолу: