Продолжен рокот за достава и за годишни сметки до ЦРМ до 24.03.2020

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ЗАВРШНИ СМЕТКИ ДО ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР ДО 24 МАРТ

Централниот регистар преку нивната официјална Веб страница ги известува трговските друштва и другите обврзници за поднесување на годишни сметки до Централниот регистар на РМ дека рокот за поднесување на годишните сметки до ЦРМ се продолжува до 24 март 2019 година.

Согласно препораките на Владата на Република Северна Македонија за преземање мерки и активности за превенција од ширење на болеста COVID-19 (корона вирус), а врз основа на добиените Барања за продолжување на роковите за поднесување на годишни сметки, Централниот регистар информира дека рокот за поднесување на на завршните сметки се продолжува заклучно со 24 март 2020 година (вторник).