МТСП во Службен Весник на РМ ја објави минималната плата за април 2020

МТСП ВО СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ БР. 75 ЈА ОБЈАВИ МИНИМАЛНАТА ПЛАТА ЗА 2020 ГОДИНА

Министерството за труд и социјална политика, во Службен весник на РСМ број 75/2020, го објави износот на минимална бруто плата во согласност со Законот за минимална плата. Објавената минимална бруто плата ќе се однесува за платите за месец април 2020 до месец март 2021 година.

Минималната бруто плата, почнувајќи од платата за месец април 2020 ќе изнесува: 21.776 денари. 

Минималната нето плата за месец почнувајќи од платата за месец април 2020 изнесува : 14.934 денари.