ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА 2021

ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА 2021

Почитувани претплатници, се надеваме дека сте задоволни од користење на нашата база и нашите услуги и дека ќе продолжите да бидете наши претплатници и во 2021 година. 

Во прилог Ви доставуваме Понуда за годишна претплата за 2021 година. Во 2021 година нашата претплата ќе ги вклучува сите досегашни услуги (12 месечни Информатори, е-база на информации, е-калкулатори, пречистени прописи, теркови и обрасци, информативни написи, консултации со нас и сл.) а Ново од 2021 ќе биде нашата мобилна апликација која ќе биде во фунција од почетокот на 2021, како и тоа дека Глобал Гроуп Консалтинг веќе е акредитирана компанија за одржување на КПУ обуки и со истите планираме да започнеме од Јануари 2021 година.

Понудите може да ги погледнете со притискање на соодветно копче – Понуда за претплата за сметководствени друштва или Понуда за претплата за компании/ институции.

> ПОГЛЕДНИ ПОНУДА ЗА ПРЕТПЛАТА ЗА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ДРУШТВА <

 

> ПОГЛЕДНИ ПОНУДА ЗА ПРЕТПЛАТА ЗА КОМПАНИИ /ИНСТИТУЦИИ <