Објавени правилници во врска со враќање на финансиската поддршка за плати

Објавени правилници во врска со враќање на финансиската поддршка за плати
Блог написи Информативен напис

Објавени неколку правилници кои се однесуваат на враќањето на финансиската поддршка за исплата на плати како и за претворање на финансиската поддршка во грант.

 

Во “Службен весник на РСМ” бр. 315 од 30.12.2020 година се објавени неколку Правилници кои се однесуваат на враќањето на финансиската поддршка за исплата на плати како и за претворање на финансиската поддршка во грант.

Објавени се следните правилници:

  • Правилник за формата и содржината на барањето за пресметување на износот на враќање на примената финансиска поддршка за исплата на плати за месеците октомври, ноември и декември 2020 година,
  • Правилник за формата и содржината на барањето за пресметување на износот за враќање на примената финансиска поддршка.
  • Правилник за формата и содржината на барањето за претворање на финансиска поддршка за исплата на плати во грант.
  • Правилник за формата и содржината на барањето за пресметување на износот за враќање на примената финансиска поддршка за исплата на плати на месеците април, мај и јуни 2020 година.

 

Правилниците може да ги погледнете и симнете на следните линкови: