Во Службен весник бр. 42/2021 објавен е нов Шифрарник за уплатни сметки за јавни приходи

Во Службен весник бр. 42/2021 објавен е нов Шифрарник за уплатни сметки за јавни приходи
Блог написи

Нов Шифрарник за уплатни сметки за јавни приходи

Во Службен весник бр. 42/2021 објавен е нов Шифрарник за уплатни сметки за јавни приходи.

Преземете го новиот шифрарник со кликнување на следниот линк:

>> Шифрарник за уплатни сметки на јавни приходи 42-21 од 19.02.2021 <<