Рокот за поднесување на Барање за пренесување на искажана загуба е до 31.03.2021

Рокот за поднесување на Барање за пренесување на искажана загуба е до 31.03.2021
Блог написи Информативен напис
Содржината е достапна само за најавени корисници (претплатници).
Ве молиме најавете се на следниот линк за да пристапите до содржината.
Доколку не сте регистрирани, информирајте се околу видовите на ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА
Погледнете видео приказ на е-базите на следниот линк:  видео приказ на е-база