Предложени измени на Законот за данок за данок на добивка во законска процедура

Предложени измени на Законот за данок за данок на добивка во законска процедура
Covid 19 - Новости Блог написи
Содржината е достапна само за најавени корисници (претплатници).
Ве молиме најавете се на следниот линк за да пристапите до содржината.
Доколку не сте регистрирани, информирајте се околу видовите на ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА
Погледнете видео приказ на е-базите на следниот линк:  видео приказ на е-база