Коефициентот на МДБ за месец Април 2021 е позитивен и изнесува 1.6%

Коефициентот на МДБ за месец Април 2021 е позитивен и изнесува 1.6%
Блог написи Коефициент МДБ
Содржината е достапна само за најавени корисници (претплатници).
Ве молиме најавете се на следниот линк за да пристапите до содржината.
Доколку не сте регистрирани, информирајте се околу видовите на ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА
Погледнете видео приказ на е-базите на следниот линк:  видео приказ на е-база