Рокот за достава на Извештај за трансферни цени до УЈП е до 30.09.2021

Рокот за достава на Извештај за трансферни цени до УЈП е до 30.09.2021
Блог написи Данок на добивка Информативен напис

ИНФОРМАТИВЕН НАПИС: ИЗВЕШТАЈ ЗА ТРАНСФЕРНИ ЦЕНИ ЗА ТРАНСАКЦИИ ПОМЕЃУ ПОВРЗАНИ СТРАНИ

This content has been restricted to logged in users only. Please login to view this content.