Годишна претплата – Smetkovoditeli.com.mk

Годишна претплата – Smetkovoditeli.com.mk
Претплата

-ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА –

Smetkovoditeli.com.mk

Почитувани,

Со задоволство ве покануваме да бидете наши корисници (претплатници) и следната година. Нашата годишна претплата за друштва за сметководствени работи вклучува:

  • 12 месечни Информатори (сметководство, даноци и право)
  • Прирачници за годишна сметка и даночен биланс
  • Пристап до Мобилна апликација Сметководители” достапна ка Google Play Store
  • Пристап до богата база на информации (база на сметководствени книжења, податоци за плата, дневници, цени на гориво, уплатни сметки за јавни приходи, прашања и одговори,  шифри за плаќање, амортизациони стапки и друго)
  • Е-калкулатори за пресметка на плати и придонеси, даноци на личен доход, камата, мдб и сл.
  • База на пречистени прописи (основни закони, измени и дополнувања и пречистени текстови)
  • База на теркови и обрасци
  • Усни и писмени совети
  • Профил на друштво за сметководство во НАЈДИ СМЕТКОВОДИТЕЛ

  Погледнете ја нашата целосна Понуда за претплата тука:

Понуда за претплата за 2022 година –  

Пополнете ја формата во прилог доколку сакате да се претплатите: