Процент за МДБ за месец Септември

Процент за МДБ за месец Септември
Блог написи Коефициент МДБ
 

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2021 изнесува 3,6%

Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Септември 2021 година го утврди :
  • кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари- Септември 2021 година во споредба со просекот од 2020 година забележа пораст за 3,6%
  • Според тоа, месечната аконтација за месец Септември 2021 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2020 година (АОП 56) зголемена за 3,6 %.
Пресметајте веднаш износ за плаќање на месечна аконтација со нашиот калкулатор во прилог:
Оваа содржина е ограничена само на најавени корисници. Ве молиме најавете се за да ја видите оваа содржина.