Информативен напис – практикантска работа

Информативен напис – практикантска работа
Блог написи Информативен напис

Практикантска работа 

 

Практиканството претставува работна активност којашто вклучува компонента на работа преку учење и здобивање на практични работни вештини, која се реализира во ограничен временски период, со цел стекнување на практично и професионално искуство, за да се подобри вработливоста и да се помогне преминот кон редовно вработување.

This content has been restricted to logged in users only. Please login to view this content.