Процент на МДБ за месец Октомври 2021

Процент на МДБ за месец Октомври 2021
Блог написи Коефициент МДБ
 

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2021 изнесува 3,8%

Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Октомври 2021 година го утврди :
  • кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари- Октомври 2021 година во споредба со просекот од 2020 година забележа пораст за 3,8%
  • Според тоа, месечната аконтација за месец Октомври 2021 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2020 година (АОП 56) зголемена за 3,8%.
Пресметајте веднаш износ за плаќање на месечна аконтација со нашиот калкулатор во прилог:
Оваа содржина е ограничена само на најавени корисници. Ве молиме најавете се за да ја видите оваа содржина.