Правилник за составот на кесите за носење на стоки со важност од 01.12.2021 година

Правилник за составот на кесите за носење на стоки со важност од 01.12.2021 година
Блог написи Информативен напис

Правилник за составот на кесите за носење на стоки со важност од 01.12.2021 година

Во Службен весник на РСМ, бр. 265 од 30.11.2021 година објавен е Правилник за стандардите за биоразградливост кои треба да ги исполнуваат кесите за носење на стоки, начинот на пуштање на пазар на биоразградливи кеси од страна на трговците, како и формата и содржината на образецот за водење на евиденција.

Да напоменеме дека од 01.12.2021 година стапи на сила законската обврска за трговците за користење исклучиво на биоразградливи ќеси и продажба на истите по цена од 15 денари.

Поради тоа што подзаконските акти сеуште не беа одјавени, постоеја дилеми кај голем број на трговци, дали сите трговци треба да постапуваат според новите правила, дали истото важи за трговците со текстил и техничка стока или за сите трговци, и слични дилеми.

Новообјавениот правилник ги разрешува дел од тие дилеми.

Со Правилникот  се пропишуваат

  • стандардите за биоразградливост кои треба да ги исполнуваат кесите за носење на стоки,
  • начинот на пуштање на пазар на биоразградливи кеси од страна на трговците и
  • формата и содржината на образецот за водење на евиденција од страна на трговецот.

 

Според правилникот:

Оваа содржина е ограничена само на најавени корисници. Ве молиме најавете се за да ја видите оваа содржина.