МЕСЕЧЕН ИНФОРМАТОР 011-2021

МЕСЕЧЕН ИНФОРМАТОР 011-2021
Блог написи Месечен информатор

МЕСЕЧЕН ИНФОРМАТОР БР. 011/2021

 

Почитувани,
Во прилог објавуваме Месечен информатор бр. 011/2021 со следна содржина:
  • Задржан данок на исплатени приходи спрема странски правни лица
  • Спроведување на попис 2021- нормативен, даночен и сметководствен аспект   
  • Нормативни, даночни и сметководствени карактеристики на бонуси, 13-та плата, новогодишeн надоместоk
  • Новини во управување со пакување и отпад од пакување   
  • Враќање на финансиска поддршка заради исплата на платите за месеците февруари и март 2021 година или претворање на истата во грант           
  • Податоци за плата за ноември 2021
Информаторот може да го презмете на следниот линк:
Оваа содржина е ограничена само на најавени корисници. Ве молиме најавете се за да ја видите оваа содржина.