Трговски дејности кои можат да работат и тие кои не смеат да работат во недела и празници

Трговски дејности кои можат да работат и тие кои не смеат да работат во недела и празници
Блог написи Информативен напис

Објавени измените на Законот за трговија со кои се пропишува во кои трговски дејности неделата ќе биде неработен ден и Правилникот за формата и содржината на Известувањето за работа во недела или празник

 

Во Службен Весник на РСМ бр. 295 од 27.12.2021 година, објавени се измените на Законот за трговија со кои се пропишува во кои трговски дејности неделата ќе биде неработен ден.

  1. Кои трговци можат да работат во недела и празници а кои не  според  Законот за трговија ?

This content has been restricted to logged in users only. Please login to view this content.