Објавени Барањата за претворање на финансиска поддршка во грант (Обрасци Б-ПФПГ – за правни лица и Б-ПФПГ-СВД за самостојни вршители на дејност)

Објавени Барањата за претворање на финансиска поддршка во грант (Обрасци Б-ПФПГ – за правни лица и Б-ПФПГ-СВД за самостојни вршители на дејност)
Блог написи Информативен напис

Објавени Барањата за претворање на финансиска поддршка во грант (Обрасци Б-ПФПГ – за правни лица и Б-ПФПГ-СВД за самостојни вршители на дејност)

This content has been restricted to logged in users only. Please login to view this content.