Објавени Барањата за претворање на финансиска поддршка во грант (Обрасци Б-ПФПГ – за правни лица и Б-ПФПГ-СВД за самостојни вршители на дејност)

Објавени Барањата за претворање на финансиска поддршка во грант (Обрасци Б-ПФПГ – за правни лица и Б-ПФПГ-СВД за самостојни вршители на дејност)
Блог написи Информативен напис

Објавени Барањата за претворање на финансиска поддршка во грант (Обрасци Б-ПФПГ – за правни лица и Б-ПФПГ-СВД за самостојни вршители на дејност)

Оваа содржина е ограничена само на најавени корисници. Ве молиме најавете се за да ја видите оваа содржина.