МЕСЕЧЕН ИНФОРМАТОР БР. 012/2021

МЕСЕЧЕН ИНФОРМАТОР БР. 012/2021
Блог написи Месечен информатор
Почитувани,
Во прилог објавуваме Месечен информатор бр. 012/2021 со следна содржина:
  • Регистрација и дерегистрација од системот на ДДВ
  • Карактеристики на последната ДДВ пријава за 2021 година
  • Работа во недела и на државен празник во трговија и во останати дејности од 01.01.2022 година
  •   Податоци за плата  за месец декември 2021 година
Информаторот може да го презмете на следниот линк:
This content has been restricted to logged in users only. Please login to view this content.