Online Советување 03.02.2022 – Изготвување на годишна сметка и финансиски извештаи за 2021 година

Online Советување 03.02.2022 – Изготвување на годишна сметка и финансиски извештаи за 2021 година
Блог написи КПУ Обуки

Online Советување 03.02.2022 – Изготвување на годишна сметка и финансиски извештаи за 2021 година

Почитувани,

Глобал Гроуп Консалтинг Ве поканува на Online советување на 03/02/2022 година (Четврток) со следните теми:

  • Изготвување на годишна сметка и финансиски извештаи за 2021 година,
  • Изготвување на даночен биланс за 2021 година,
  • Актуелни новини во законската регулатива.

Напомена: Со присуство на советувањето се стекнувате со 8 часа КПУ во согласност со Законот за вршење на сметководствени работи

 

НАПОМЕНА: На сите пријавени корисници, претходно ќе им доставиме:

  • Прирачник за изготвување нагодишна сметка,
  • Прирачник за даночен биланс и
  • пристап до е-алатка за составување на годишна сметка и конвертирање во xml .

Пријавувањето се врши online со пополнување на формата на следниот линк:


Форма за регистрација за online обука


Надоместокот за присуство на online советувањето ќе изнесува 2.000 денари + 18 % ДДВ или вкупно со ДДВ 2.360 денари.

Плаќањето се врши однапред на жиро сметка 200003332266115 на Стопанска Банка АД Скопје.

Преземете про-фактура за плаќање на следниот линк:


Про фактура за online советување


Пријавувањето може да се изврши со пополнување на формата за регистрација, со пишување на наш маил или со телефонско јавување.

 

Контакти: 

Телефони за регистрација: 02/5126-533, 075/709-399

Маил за регистрација: [email protected], [email protected]