ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2022

ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2022
Блог написи Коефициент МДБ

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2022 изнесува 4.7%

Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Февруари 2022 година го утврди :

  • кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари-Февруари 2022 година во споредба со просекот од 2021 година забележа пораст за 4.7%
  • Според тоа, месечната аконтација за месец Февруари 2022 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2020 година (АОП 56) зголемена за 4.7%.
Пресметајте веднаш износ за плаќање на месечна аконтација со нашиот калкулатор во прилог:
Оваа содржина е ограничена само на најавени корисници. Ве молиме најавете се за да ја видите оваа содржина.