Одлуки и Измена на закони донесени во врска со економска криза

Одлуки и Измена на закони донесени во врска со економска криза
Блог написи

Одлуки и Измена на закони донесени во врска со новонастанатата ситуација

Почитувани,

Во прилог може да ги погледнете и симнете Одлуките за определување на повластени стапки или ослободување од ДДВ на одредени добра, Одлуката за определување на маржи за одредени производи, Измените на Законот за ДДВ и измените на Законот за акциза кои беа донесени во последните неколку денови.

This content has been restricted to logged in users only. Please login to view this content.