Објавен Нов МПИН Образец со важност од 01.04.2022 година

Објавен Нов МПИН Образец со важност од 01.04.2022 година
Блог написи

Објавен Нов МПИН Образец со важност од 01.04.2022 година

Управата за јавни приходи објави нов МПИН Образец со важност од 01.04.2022 година.

Очекуваме официјално соопштение од страна на Управата за јавни приходи во врска со начинот на поднесување на Барањата за добивање на финансиска помош за придонесите за зголемување на платата во износ од 1.197 денари, предвидени со Законот за минимална плата.

Во прилог новиот клиентски софтвер МПИН и Законот за измена и дополнување на Законот за минимална плата.