Процент на МДБ за месец март 2022

Процент на МДБ за месец март 2022
Блог написи Коефициент МДБ

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2022 изнесува 5.4%

Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Март 2022 година го утврди :
  • кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари-Март 2022 година во споредба со просекот од 2021 година забележа пораст за 5.4%
  • Според тоа, месечната аконтација за месец Март 2022 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2021 година (АОП 56) зголемена за 5.4%.
Пресметајте веднаш износ за плаќање на месечна аконтација со нашиот калкулатор во прилог:
Оваа содржина е ограничена само на најавени корисници. Ве молиме најавете се за да ја видите оваа содржина.