Месечен информатор бр. 004/2022

Месечен информатор бр. 004/2022
Блог написи Месечен информатор

МЕСЕЧЕН ИНФОРМАТОР БР. 004 – 2022

 

Почитувани,

Во прилог Месечен информатор бр. 004-2022 година со следната содржина:

  • Образец ДД-И – Задржан данок – Информативен напис
  • Распределба на довивка и исплата на дивиденда по годишната сметка за 2021 година
  • Податоци за плата за месец Јануари 2022 година
  • Податоци за плата за месец Февруари 2022 година
  • Податоци за плата за месец Март 2022 година

Месечниот информатор може да го преземете на следниот линк:

This content has been restricted to logged in users only. Please login to view this content.