ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2022

ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2022
Коефициент МДБ

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2022 изнесува 6.3%

Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Април 2022 година го утврди :
  • кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари-Април 2022 година во споредба со просекот од 2021 година забележа пораст за 6.3%
  • Според тоа, месечната аконтација за месец Април 2022 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2021 година (АОП 56) зголемена за 6.3%.
Пресметајте веднаш износ за плаќање на месечна аконтација со нашиот калкулатор во прилог:
Оваа содржина е ограничена само на најавени корисници. Ве молиме најавете се за да ја видите оваа содржина.