Престанува важноста на одлуките за ограничување на маржите и повластените стапки на ДДВ за определени продукти

Престанува важноста на одлуките за ограничување на маржите и повластените стапки на ДДВ за определени продукти
Блог написи

На 31 мај престанува важноста на одлуките за ограничување на маржите и повластените стапки на ДДВ за определени продукти

 

Од 01 јуни 2022 престануваат да се применуваат:

This content has been restricted to logged in users only. Please login to view this content.