ВЛАДАТА ДОНЕСЕ ОДЛУКА ЗА ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ТРГОВИЈАТА НА ОДДЕЛНИ СТОКИ

ВЛАДАТА ДОНЕСЕ ОДЛУКА ЗА ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ТРГОВИЈАТА НА ОДДЕЛНИ СТОКИ
Блог написи

ОДЛУКА ЗА ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ТРГОВИЈАТА НА ОДДЕЛНИ СТОКИ

Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 јуни 2022 година, донесе Одлука за посебни услови за трговијата на одделни стоки која беше објавена во Службен Весник на РСМ во истиот ден со што и практично стапи во сила.

Според истата, од 15/06/2022 година се определува највисоката трговска маржа како посебен услов во трговијата на големо и трговијата на малосо следните производи:

This content has been restricted to logged in users only. Please login to view this content.