ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 2022

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 2022
Блог написи Коефициент МДБ

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 2022 изнесува 8.2%

Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Јуни 2022 година го утврди :
  • кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари-Јуни 2022 година во споредба со просекот од 2021 година забележа пораст за 8.2%
  • Според тоа, месечната аконтација за месец Јуни 2022 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2021 година (АОП 56) зголемена за 8.2%.
Пресметајте веднаш износ за плаќање на месечна аконтација со нашиот калкулатор во прилог:
Оваа содржина е ограничена само на најавени корисници. Ве молиме најавете се за да ја видите оваа содржина.