ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2022

ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2022
Блог написи Коефициент МДБ

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2022 изнесува 10.9%

Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Септември 2022 година го утврди :

    • кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари-Септември 2022 година во споредба со просекот од 2021 година забележа пораст за 10.9%
    • Според тоа, месечната аконтација за месец Септември 2022 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2021 година (АОП 56) зголемена за 10.9%.
 
Пресметајте веднаш износ за плаќање на месечна аконтација со нашиот калкулатор во прилог:
Оваа содржина е ограничена само на најавени корисници. Ве молиме најавете се за да ја видите оваа содржина.