ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2022

ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2022
Блог написи Коефициент МДБ

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2022 изнесува 12.1%

 

Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Ноември 2022 година го утврди :

 

кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари-Ноември 2022 година во споредба со просекот од 2021 година забележа пораст за 12.1%

Според тоа, месечната аконтација за месец Ноември 2022 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2021 година (АОП 56) зголемена за 12.1%.

 

 

Пресметајте веднаш износ за плаќање на месечна аконтација со нашиот калкулатор во прилог:

 

Оваа содржина е ограничена само на најавени корисници. Ве молиме најавете се за да ја видите оваа содржина.