Е- Калкулатор за пресметка на нето/бруто плата во 2023 година со додатоци

Е- Калкулатор за пресметка на нето/бруто плата во 2023 година со додатоци
Блог написи

Е- Калкулатор за пресметка на нето/бруто плата во 2023 година со додатоци

Почитувани,

Ве известуваме дека за пресметка на плата за 2023 година може да го користете нашиот е-калкулатор за пресметка на плата, со кој може да пресметате и додатоци на плата во согласност со Законот за работни односи и колективните договори.

Калкулаторот, со ажурирани податоци и даночно ослободување за 2023 година, може да го видите на следниот линк:


> Е-калкулатор за пресметка на нето/бруто плата со додатоци <


Калкулаторот може да го најдете во секое време во делот калкулатори за пресметка на плата.