Известување во врска со списокот на овластени лице за спроведување на КПУ Обуки

Известување во врска со списокот на овластени лице за спроведување на КПУ Обуки
Блог написи

Почитувани,

Во врска со известувањето на ИСОС за овластени правни лица за одржување на Обуки за континуирано професионално усовршување, би сакале да ве Известиме дека Глобал Гроуп Консалтинг, иако е изоставен во првичниот список на правни лица за одржување на КПУ,  ги преземаме сите законски мерки со цел во најкраток можен рок да добиеме Одобрение за одржување на КПУ обуки и да бидеме запишани во регистарот на правни лица кои спроведуваат обуки за континуирано професионално усовршување при ИСОС.