Донесена Одлука на Влада за добра и услуги кои подлежат на повластена стапка на ДДВ

Донесена Одлука на Влада за добра и услуги кои подлежат на повластена стапка на ДДВ
Блог написи

Донесена Одлука на Влада за добра и услуги кои подлежат на повластена стапка на ДДВ

На 28.09.2028 година беше објавена Oдлука за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност.

Со оваа одлука поблиску се определуваат добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност, согласно член 30 ставови (1) и (2)  (односно повластена стапка од 5%)  и член 30-а ставови (1) и (2) (повластена стапка од 10%) од изменетиот Закон за данокот на додадена вредност.

Одлуката може да ја симните на следниот линк:


Одлука за определување на добрата и услугите кои подлежа на повластена стапка на ддв


Законот за изменување и дополнување на Законот за ДДВ може да го симнете на следниот линк:


Закон за измена и дополнување на Законот за ДДВ 25.09.2023