Донесена Одлука за измена на Одлуката за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на ДДВ 12.10.2023

Донесена Одлука за измена на Одлуката за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на ДДВ 12.10.2023
Блог написи

Донесена Одлука за измена на Одлуката за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на ДДВ

Во Службен Весник на РСМ бр. 214 од 12.10.2023 година објавена е Одлука за измена на Одлуката за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на ДДВ 12.10.2023.

 

Во прилог може да ја видите Одлуката:


Одлука за измена на Одлуката за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на ДДВ 12.10.2023