Online КПУ Советување за годишна сметка и финансиски извештаи 05 и 06.02.2024 година

Online КПУ Советување за годишна сметка и финансиски извештаи 05 и 06.02.2024 година
Блог написи

Покана за дводневно КПУ Советување за годишна сметка и финансиски извештаи 05 и 06.02.2024 година

Почитувани,

Глобал Гроуп Консалтинг, ве поканува на  дводневното Online КПУ Советување  ќе се одржи на 05.02.2024 и 06.02.2024 година.

На online КПУ Советувањето ќе се обработаат следните теми:

 • Изготвување на годишна сметка за 2023 година
 • Изготвување на финансиски извештаи за 2023 година ,
 • Изготвување на Годишен извештај за работењето на друштвото,
 • Изготвување на даночен биланс за 2023 година,
 • Усвојување на годишна сметка, Утврдување на резултат и распределба на истиот,
 • Актуелни новини во законската регулатива.

НАПОМЕНА: Сите присутни на КПУ советувањето ќе добијат Потврди за 16 часа КПУ


НАПОМЕНА: На сите пријавени слушатели, претходно ќе им дадеме пристап до нашите алатки и прирачници за годишна сметка, каде се содржани:

 • Excel алатка за составување на годишна сметка од Бруто Биланс,
 • Е- Алатка за конвертирање на Excel во xml и прикачување на на веб страна на Централен регистар,
 • Прирачник за изготвување на годишна сметка и финансиски извештаи,
 • Прирачник за даночен биланс,
 • Пречистени текстови на законски прописи кои се однесуваат на годишна сметка и
 • Теркови и обрасци во врска со годишна сметка и финансиски извештаи.

 

Преземи кратка програма на следниот линк:


Програма за Online КПУ Обука 05-06.02.2024 година


 

Пријавувањето се врши online со пополнување на формата на следниот линк:


Форма за регистрација за online обука


 

Надоместокот за присуство на дводневно online советувањето ќе изнесува 4.000 денари + 18 % ДДВ или вкупно со ДДВ 4.720 денари.

Плаќањето се врши однапред на жиро сметка 200003332266115 на Стопанска Банка АД Скопје.

Преземете про-фактура за плаќање на следниот линк:Про фактура за Online советување 05-06.02.2024Пријавувањето може да се изврши со пополнување на формата за регистрација, со пишување на наш маил или со телефонско јавување.

 

Контакти: 

Телефони за регистрација: 02/5126-533, 075/709-399

Маил за регистрација: info@globalgroup.mk, info@smetkovoditeli.com.mk