Информативен напис – Новини во Законот за управување со отпад од пакување

НОВИНИ ВО ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ   Со Законот за управување со пакување и отпад од пакување се уредуваат барањата за заштита на животната средина и здравјето на луѓето кои треба да ги исполнува пакувањето при производство, пуштање на пазар и постапувањето со отпадот од пакување што ги опфаќа обврските на економските […]

Online Советување 06.12.2021 – ВАЖНО !!!

Online Советување 06.12.2021 Почитувани, Глобал Гроуп Консалтинг Ве поканува на Online советување на 06.12.2021 година (Понеделник). Поканата и Агендата за online советување може да ja симнете на следниот линк: Покана КПУ Советување 06.12.2021 Агенда_КПУ Советување 06.12.2021 Пријавувањето се врши online со пополнување на формата на следниот линк: Форма за регистрација за online обука Напомена: Со […]

Online Советување 06.12.2021 

Online Советување 06.12.2021 Почитувани, Глобал Гроуп Консалтинг Ве поканува на Online советување на 06.12.2021 година (Понеделник). Поканата и Агендата за online советување може да ja симнете на следниот линк: Покана КПУ Советување 06.12.2021 Агенда_КПУ Советување 06.12.2021 Пријавувањето се врши online со пополнување на формата на следниот линк: Форма за регистрација за online обука Напомена: Со […]

Процент на МДБ за месец Октомври 2021

  ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2021 изнесува 3,8% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Октомври 2021 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари- Октомври 2021 година во споредба со просекот од 2020 година забележа пораст за 3,8% Според тоа, месечната […]

Информативен напис – Задржан данок за платен приход спрема странски правни лица

Задржан данок  Задржан данок е директен данок кој се пресметува на одреден тип на плаќања од домашни кон странски правни лица. Концептот на оданочување со задржан данок предвидува можност на земјата која е извор на приходите да го оданочи приходот на странското правно лице кој е поврзан со неговата стопанска дејност во таа земја. Задржаниот […]

Информативен напис – практикантска работа

Практикантска работа    Практиканството претставува работна активност којашто вклучува компонента на работа преку учење и здобивање на практични работни вештини, која се реализира во ограничен временски период, со цел стекнување на практично и професионално искуство, за да се подобри вработливоста и да се помогне преминот кон редовно вработување.  

УЈП ГО ПРОДОЛЖИ РОКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА ДДВ-04 ДО 27 ОКТОМВРИ 2021

Почитувани, Ве известуваме дека Управата за јавни приходи го продолжи рокот за доставување на ДДВ 04 пријавите до 27.10.2021 година. Ви го пренесуваме нивното официјално соопштение во целост: Согласно Законот за даночна постапка, поради отежнатото поднесување на даночни пријави преку системот е-Даноци, се известуваат даночните обврзници и сметководителите дека рокот за поднесување на ДДВ-04 пријавата се […]

Процент за МДБ за месец Септември

  ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2021 изнесува 3,6% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Септември 2021 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари- Септември 2021 година во споредба со просекот од 2020 година забележа пораст за 3,6% Според тоа, месечната […]