ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ MAJ 2023 изнесува 5.4%

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2023 изнесува 5.4% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Мај 2023 година го утврди: кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари- Мај 2023 година во споредба со просекот од 2022 година забележа пораст за 5.4%. Според тоа, месечната аконтација за […]

Koeфициент на МДБ за месец Април 2023

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2023 изнесува 5.3% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Април 2023 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари- Април 2023 година во споредба со просекот од 2022 година забележа пораст за 5.3%. Според тоа, месечната аконтација […]

ПОТСЕТУВАЊЕ: Продолжен рокот за доставување на ДДВ-04 пријавите до УЈП

СЕ ПРОДОЛЖУВА РОКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДДВ-04 ПРИЈАВИТЕ   Почитувани, Ве потсетуваме дека Управата за јавни приходи го одложи рокот за доставување на ДДВ-04 пријавите за три работни дена. Согласно Законот за даночна постапка, со цел одбегнување на отежнато поднесување на даночни пријави преку системот е-Даноци, и поради повеќето неработни денови во месец април 2023 […]

КОЕФИЦИЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2023

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2023 изнесува 5% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Март 2023 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари- Март 2023 година во споредба со просекот од 2022 година забележа пораст за 5%. Според тоа, месечната аконтација […]

Нова минимална плата, почнувајќи од Март 2023 година

Нова минимална плата, почнувајќи од Март 2023 година Во службен Весник на РСМ бр.58  од 16.03.2023 година, врз основа на член 4 став (5) од Законот за минимална плата во Република Македонија, Министерството за труд и социјална политика ја објави официјалната Објава за висина на минимална плата. Според објавата, минималнат бруто плата, почнувајќи од месец […]

Одлуките за ограничување на цени на мало на тестенини и млечни производи објавени во Службен весник

Одлуките за ограничување на цени на мало на тестенини и млечни производи објавени во Службен весник Во службен весник на РСМ бр. 52 од 09.03.2023 година, објавени се Одлуките за ограничување на цена на мало за одредени производи како и Одлуката за укинување на царински давачки за тестенини. Одлука за определување на највисоки цени на […]