Покана за еднодневно КПУ Советување на 05 јуни 2024 година

Покана за еднодневно КПУ Советување на 05 јуни 2024 година Почитувани, Глобал Гроуп Консалтинг во коорганизација со Конто Профит, ве поканува на  еднодневно Online КПУ Советување на 05 јуни 2024 година со почеток во 09:00 часот. КПУ Обуката ќе се одржи Online со користење на платформата ZOOM. На online КПУ Советувањето ќе се обработаат следните […]

Покана за еднодневно КПУ Советување на 05 јуни 2024 година

Покана за еднодневно КПУ Советување на 05 јуни 2024 година Почитувани, Глобал Гроуп Консалтинг во коорганизација со Конто Профит, ве поканува на  еднодневно Online КПУ Советување на 05 јуни 2024 година со почеток во 09:00 часот. КПУ Обуката ќе се одржи Online со користење на платформата ZOOM. На online КПУ Советувањето ќе се обработаат следните […]

Заклучок на владата за деновите кога се оддржуваат изборите

Заклучок на владата за деновите кога се одржуваат избори за претседател и за пратеници Владата на РМ, на својата 16-та седница која се одржа на 16.04.2024 година,  донесе заклучок со кој 24 април 2024 година (среда) и 8 мај 2024 година (среда) да бидат неработни денови за сите граѓани на Република Македонија, заради непречено спроведување […]

ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ Март 2024

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ Март 2024 изнесува 1.2% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Март 2024 година го утврди: кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари- Март 2024 година во споредба со просекот од 2023 година забележа пораст за 1.2 %. Според тоа, месечната аконтација […]

Нова минимална плата, почнувајќи од Март 2024 година

Нова минимална плата, почнувајќи од Март 2024 година Во службен Весник на РСМ бр.68  од 22.03.2024 година, врз основа на член 4 став (5) од Законот за минимална плата во Република Македонија, Министерството за труд и социјална политика ја објави официјалната Објава за висина на минимална плата. Според објавата, минималнат бруто плата, почнувајќи од месец […]

Податоци за пресметка на плата за месец Февруари 2024 година

Податоци за пресметка на плата, придонеси и надоместоци за месец Февруари 2024 година Почитувани, Преземете ги целосните  податоците за плата за месец Февруари 2024 година во pdf тука:

Процент на МДБ за Јануари 2024

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ Јануари 2024 изнесува 7% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Јануари 2024 година го утврди: кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари 2024 година во споредба со просекот од 2023 година забележа пораст за 7 %. Според тоа, месечната аконтација за […]

ПОТСЕТУВАЊЕ: Покана за дводневно КПУ Советување за годишна сметка и финансиски извештаи 05 и 06.02.2024 година

Покана за дводневно КПУ Советување за годишна сметка и финансиски извештаи 05 и 06.02.2024 година Почитувани, Глобал Гроуп Консалтинг, ве поканува на  дводневното Online КПУ Советување  ќе се одржи на 05.02.2024 и 06.02.2024 година. На online КПУ Советувањето ќе се обработаат следните теми: Изготвување на годишна сметка за 2023 година Изготвување на финансиски извештаи за […]

Податоци за пресметка на плата за месец Јануари 2024 година

Податоци за пресметка на плата, придонеси и надоместоци за месец Јануари 2024 година   СТАПКИ НА СОЦИЈАЛНИ ПРИДОНЕСИ НА ПЛАТИТЕ КОИ СЕ ПРИМЕНУВААТ ВО 2024 ГОДИНА Придонес за задолжително ПИО 18,8% Придонес за задолжително здравствено осигурување 7,5% Дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување за случај на повреда на работа и професиоанлно заболување 0,5% Придонес за задолжително […]