Податоци за плата за месец Јули 2020

Содржината е достапна само за најавени корисници (претплатници). Ве молиме најавете се на следниот линк за да пристапите до содржината. Доколку не сте регистрирани, информирајте се околу видовите на ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА Погледнете видео приказ на е-базите на следниот линк:  видео приказ на е-база

Развојна банка објави нов повик за безкаматна кредитна линија Ковид 4

Развојна банка објави нов повик за безкаматна кредитна линија Ковид 4   Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје на 07.07.2021 објави ЈАВЕН ПОВИК бр.1 за поднесување на кредитно барање за директно кредитирање на микро, мали и средни претпријатија погодени од Ковид-19. I. ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ПОВИК Предмет на овој јавен повик е поднесување на […]

Измени на Законот за данок на добивка кои стапуваат на сила на 14.07.2021 година

Содржината е достапна само за најавени корисници (претплатници). Ве молиме најавете се на следниот линк за да пристапите до содржината. Доколку не сте регистрирани, информирајте се околу видовите на ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА Погледнете видео приказ на е-базите на следниот линк:  видео приказ на е-база

ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 2021

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 2021 изнесува 2,2% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Јуни 2021 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период јануари- јуни 2021 година во споредба со просекот од 2020 година забележа пораст за 2,2% Според тоа, месечната аконтација […]

Податоци за плата за месец Јуни 2021

Содржината е достапна само за најавени корисници (претплатници). Ве молиме најавете се на следниот линк за да пристапите до содржината. Доколку не сте регистрирани, информирајте се околу видовите на ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА Погледнете видео приказ на е-базите на следниот линк:  видео приказ на е-база

ПРОЦЕНТНА МДБ ЗА МЕСЕЦ MAJ 2021

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ MAJ 2021 изнесува 1,9% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Мај 2021 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период јануари- мај 2021 година во споредба со просекот од 2020 година забележа пораст за 1,9% Според тоа, месечната аконтација […]

Податоци за плата за месец Мај 2021

Содржината е достапна само за најавени корисници (претплатници). Ве молиме најавете се на следниот линк за да пристапите до содржината. Доколку не сте регистрирани, информирајте се околу видовите на ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА Погледнете видео приказ на е-базите на следниот линк:  видео приказ на е-база

Владата објави седум јавни повици за финансиска поддршка на угостителскиот и туристичкиот сектор како дел од Шестиот пакет економски мерки

Владата објави седум јавни повици за финансиска поддршка на угостителскиот и туристичкиот сектор како дел од Шестиот пакет економски мерки Владата објави седум јавни повици за финансиска поддршка за угостителскиот и туристичкиот сектор, како дел од Шестиот пакет економски мерки на Владата за поддршка на најпогодените сектори од КОВИД кризата. Јавните повици се однесуваат на […]

Коефициентот на МДБ за месец Април 2021 е позитивен и изнесува 1.6%

Содржината е достапна само за најавени корисници (претплатници). Ве молиме најавете се на следниот линк за да пристапите до содржината. Доколку не сте регистрирани, информирајте се околу видовите на ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА Погледнете видео приказ на е-базите на следниот линк:  видео приказ на е-база

За 5 дена истекува рокот за јавниот повик за финансиска поддршка на угостителите регистрирани со шифри на приоритетна дејност: 56.10, 56.29, 56.30

Јавен Повик за финансиска поддршка на угостителите регистрирани со шифри на приоритетна дејност: 56.10, 56.29, 56.30 Институција која огласува:  Влада на Република Северна Македонија Рок на пријавување:  10.05.2021   Врз основа на Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година и 6 сет економски КОВИД-19 антикризни мерки во 2021, а Согласно […]