ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ изнесува 3,2%

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2021 изнесува 3,2% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Август 2021 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период јануари- Август 2021 година во споредба со просекот од 2020 година забележа пораст за 3,2% Според тоа, месечната аконтација […]

Одговорено прашање од Агенција за заштита на лични податоци во врска со примена на ЗЗЛП кај сметководители

Одговор на прашање од Агенција за заштита на лични податоци во врска со примена на Законот за заштита на лични податоци кај сметководители

Online Советување 30.08.2021 – Усогласување со Законот за заштита на лични податоци низ практични примери и новини во законската регулатива (даночна, сметководствена и сл).)

Online Советување 30.08.2021 – Усогласување со Законот за заштита на лични податоци низ практични примери и новини во законската регулатива (даночна, сметководствена и сл).) Почитувани, Глобал Гроуп Консалтинг Ве поканува на Online советување на 30.08.2021 година (Понеделник) со следните теми: Усогласување со Законот за заштита на лични податоци низ практични примери, Новини во законската регулатива […]

Владата на РСМ на 99-та седница ги донесе најновите мерки, протоколи препораки за заштита на здравјето на населението од КОВИД-19

Владата на РСМ на 99-та седница ги донесе најновите мерки, протоколи препораки за заштита на здравјето на населението од КОВИД-19 Владата на Република Северна Македонија на редовната 99-та седница ги донесе најновите мерки, протоколи препораки за заштита на здравјето на населението од КОВИД-19, кои започнуваат да важат од 18.08.2021 година, врз основа на препораките од […]