Развојна банка објави нов повик за безкаматна кредитна линија Ковид 4

Развојна банка објави нов повик за безкаматна кредитна линија Ковид 4   Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје на 07.07.2021 објави ЈАВЕН ПОВИК бр.1 за поднесување на кредитно барање за директно кредитирање на микро, мали и средни претпријатија погодени од Ковид-19. I. ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ПОВИК Предмет на овој јавен повик е поднесување на […]

ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 2021

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 2021 изнесува 2,2% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Јуни 2021 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период јануари- јуни 2021 година во споредба со просекот од 2020 година забележа пораст за 2,2% Според тоа, месечната аконтација […]

МЕСЕЧЕН ИНФОРМАТОР БР. 006 / 2021

МЕСЕЧЕН ИНФОРМАТОР БР. 006/2021 Почитувани, Во прилог објавуваме Месечен информатор бр. 006/2021 со следна содржина: Карактеристики на новиот предлог закон за вршење на сметководствени работи Предлог измени на Законот за трговски друштва Податоци за плата за месец јуни 2021 година Информаторот може да го презмете на следниот линк: >> МЕСЕЧЕН ИНФОРМАТОР БР. 006 / 2021 […]

ПРОЦЕНТНА МДБ ЗА МЕСЕЦ MAJ 2021

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ MAJ 2021 изнесува 1,9% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Мај 2021 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период јануари- мај 2021 година во споредба со просекот од 2020 година забележа пораст за 1,9% Според тоа, месечната аконтација […]

Владата објави седум јавни повици за финансиска поддршка на угостителскиот и туристичкиот сектор како дел од Шестиот пакет економски мерки

Владата објави седум јавни повици за финансиска поддршка на угостителскиот и туристичкиот сектор како дел од Шестиот пакет економски мерки Владата објави седум јавни повици за финансиска поддршка за угостителскиот и туристичкиот сектор, како дел од Шестиот пакет економски мерки на Владата за поддршка на најпогодените сектори од КОВИД кризата. Јавните повици се однесуваат на […]