ПРОДОЛЖЕН РОКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДДВ-04 ПРИЈАВИ И НАДГРАДБА НА СИСТЕМОТ Е-ПДД

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДДВ-04 ПРИЈАВИ И НАДГРАДБА НА СИСТЕМОТ Е-ПДД Управата за јавни приходи ги информира даночните обврзници и корисниците на електронските услуги на системот е – Персонален данок, дека врши надградба на системот е – ПДД. Поради тоа, системот е-ПДД ќе биде во прекин почнувајќи од 26.01.2024 година (петок) во 16:00 часот. […]

НАЈНИСКА И НАЈВИСОКА ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ ЗА 2024 ГОДИНА

БРУТО ПЛАТА 2024 – НАЈНИСКА И НАЈВИСОКА ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ Просечната бруто плата по работник во Македонија, според податоците на Државниот завод за статистика објавени во Јануари 2024 година изнесува 57.609 денари. Просечната бруто плата се користи за утврдување на најниската и највисоката основица за пресметка на придонесите од задолжително социјално осигурување и […]

Online КПУ Советување за годишна сметка и финансиски извештаи 05 и 06.02.2024 година

Покана за дводневно КПУ Советување за годишна сметка и финансиски извештаи 05 и 06.02.2024 година Почитувани, Глобал Гроуп Консалтинг, ве поканува на  дводневното Online КПУ Советување  ќе се одржи на 05.02.2024 и 06.02.2024 година. На online КПУ Советувањето ќе се обработаат следните теми: Изготвување на годишна сметка за 2023 година Изготвување на финансиски извештаи за […]

ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ Декември 2023

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ Декември 2023 изнесува 7% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Декември 2023 година го утврди: кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари- Декември 2023 година во споредба со просекот од 2022 година забележа пораст за 7 %. Според тоа, месечната аконтација […]

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ Ноември 2023

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ Ноември 2023 изнесува 6.8% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Ноември 2023 година го утврди: кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари- Ноември 2023 година во споредба со просекот од 2022 година забележа пораст за 6.8 %. Според тоа, месечната аконтација […]

Процент на МДБ за месец октомври

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ Октомври 2023 изнесува 6.7% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Октомври 2023 година го утврди: кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари- Октомври 2023 година во споредба со просекот од 2022 година забележа пораст за 6.7 %. Според тоа, месечната аконтација […]

Податоци за пресметка на плата за месец Октомври 2023 година

Податоци за пресметка на плата, придонеси и надоместоци за месец Октомври 2023 година Почитувани, Преземете ги податоците за плата за месец Октомври 2023 година во pdf тука:

Донесена Одлука за измена на Одлуката за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на ДДВ 12.10.2023

Донесена Одлука за измена на Одлуката за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на ДДВ Во Службен Весник на РСМ бр. 214 од 12.10.2023 година објавена е Одлука за измена на Одлуката за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на ДДВ 12.10.2023.   Во прилог може да […]

ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ Септември 2023

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ Септември 2023 изнесува 6.6% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Август 2023 година го утврди: кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари- Септември 2023 година во споредба со просекот од 2022 година забележа пораст за 6.6 %. Според тоа, месечната аконтација […]