Презентиран шестиот пакет економски мерки од страна на Владата

Презентиран шестиот пакет економски мерки од страна на Владата На пресконференција одржана на 20/04/2020, вицепремиерот за економски прашања ги презентираше сите мерки од шестиот пакет: Мерка 1 На сите угостителски објекти ќе им бидат покриени 30% од приходите, износ кој ќе се пресметува како просек од просечниот месечен приход во 2019 и 2020 година, на […]

Изгласан Законот за финансиска поддршка за исплата на плати за месеците февруари и март 2021

ИГЛАСАН ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РАБОТОДАВАЧИТЕ ПОГОДЕНИ ОД ЗДРАВСТВЕНО-ЕКОНОМСКАТА КРИЗА ПРЕДИЗВИКАНА ОД ВИРУСОТ COVID-19, ЗАРАДИ ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ ЗА МЕСЕЦИТЕ ФЕВРУАРИ И МАРТ 2021 ГОДИНА На 18/04/2021 година, Собранието на РМ го донесе Законот за финансиска поддршка за исплата на плати за месеците февруари и март 2021 година. Со Законот, се уредуваат условите и […]

Предложени измени на Законот за данок за данок на добивка во законска процедура

Во собранието на РМ, во законска процедура е ставен Предлог закон за измена и дополнување на Законот за данокот на добивка.

Според предлагачот, Министерството за финансии, со цел да се поттикнат работодавачите да исплаќаат регрес за годишен одмор во повисок износ од минимално утврдениот се предлага да се изврши и изменување на одредбата од Законот која ги регулира непризнаените расходи

Информативен напис – Распределба на добивка, дивиденда – правен, сметководствен и даночен аспект

ИНФОРМАТИВЕН НАПИС: РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКА ЗА 2020 ГОДИНА Постапката и начинот на усвојувањето на резултатот од работењето и распоредот на добивката кај друштвата со ограничена одговорност се уредени со Законот за трговски друштва („Службен весник на РМ“ бр. 28/04…290/20 ) Поаѓајќи од дефиницијата во ЗТД, според која, “трговското друштво самостојно трајно врши дејност, заради остварување […]

Кофициент за МДБ за месец март 2021

Содржината е достапна само за најавени корисници (претплатници). Ве молиме најавете се на следниот линк за да пристапите до содржината. Доколку не сте регистрирани, информирајте се околу видовите на ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА Погледнете видео приказ на е-базите на следниот линк:  видео приказ на е-база

Целосна забрана за работа на угостителските објекти од 07.04.2020 до 20.04.2020

Целосна забрана за работа на угостителските објекти од 07.04.2020 до 20.04.2020 На вчерашната 63-та редовна седница, Владата, го разгледа предлогот на Комисијата за заразни болести и донесе дополнителни мерки за заштита на јавното здравје и заштита на сите граѓани на Република Северна Македонија, со цел намалување на бројот на новозаразени и намалување на оптоварувањето на […]

Утврдена висината на минималната плата – од платата за април 2021

Утврдена висината на минималната плата – од платата за април 2021 Економско социјалниот совет (ЕСС) на денешната седница, со која претседаваше министерката за труд и социјална политика, ја утврди висината на минималната плата, во согласност со Законот за минимална плата, кој предвидува нејзино усогласување во март секоја година. Висината на минималната плата ќе се покачи […]

Рокот за поднесување на Барање за пренесување на искажана загуба е до 31.03.2021

Содржината е достапна само за најавени корисници (претплатници). Ве молиме најавете се на следниот линк за да пристапите до содржината. Доколку не сте регистрирани, информирајте се околу видовите на ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА Погледнете видео приказ на е-базите на следниот линк:  видео приказ на е-база

УЈП: РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА КОРИГИРАНО БАРАЊЕ ЗА ВРАЧАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА

РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА КОРИГИРАНО БАРАЊЕ ЗА ВРАЌАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА И ЗА ПРЕТВАРАЊЕ НА ФИНАНСИСКАТА ПОДДРШКА ВО ГРАНT ДО 31.03.2021 ГОДИНА   Се известуваат сметководителите, физичките лица кои вршат самостојна дејност, како и работодавачите кои го искористиле правото на финансиска поддршка за справување со здравствено-економската криза предизвикана од коронавирусот COVID-19, и поднеле некомплетно барање […]

Податоци за плата за месец март 2021

Податоци за плата за месец Март 2021  Преземете Податоци за плата за месец 03 – 2021 во pdf тука Стапки на социјални придонеси на платите кои се применуваат во 2021 година Придонес за задолжително ПИО 18,8% Придонес за задолжително здравствено осигурување 7,5% Дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување за случај на повреда на работа и […]