ВЛАДАТА ДОНЕСЕ ОДЛУКА ЗА ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ТРГОВИЈАТА НА ОДДЕЛНИ СТОКИ

ОДЛУКА ЗА ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ТРГОВИЈАТА НА ОДДЕЛНИ СТОКИ Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 јуни 2022 година, донесе Одлука за посебни услови за трговијата на одделни стоки која беше објавена во Службен Весник на РСМ во истиот ден со што и практично стапи во сила. Според истата, од 15/06/2022 година […]

ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ МАЈ 2022

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ MAJ 2022 изнесува 7.2% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Мај 2022 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари-Мај 2022 година во споредба со просекот од 2021 година забележа пораст за 7.2% Според тоа, месечната аконтација за […]

Престанува важноста на одлуките за ограничување на маржите и повластените стапки на ДДВ за определени продукти

На 31 мај престанува важноста на одлуките за ограничување на маржите и повластените стапки на ДДВ за определени продукти   Од 01 јуни 2022 престануваат да се применуваат:

Бескаматна кредитна линија за обртни средства за компании погодени од енергетската и економската криза – Повик на развојна банка

ЈАВЕН ПОВИК бр. 1, Бескаматна кредитна линија за обртни средства за компании погодени од енергетската и економската криза   Почитувани, Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје објавува: ЈАВЕН ПОВИК бр.1 за поднесување на кредитно барање за директно кредитирање на микро, мали и средни компании како и ТП и занаетчии (кои плаќаат давачки на реален […]

ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2022

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2022 изнесува 6.3% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Април 2022 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари-Април 2022 година во споредба со просекот од 2021 година забележа пораст за 6.3% Според тоа, месечната аконтација за […]

ПРОДОЛЖЕН РОКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДДВ-04 ПРИЈАВАТА ДО 27 АПРИЛ 2022

УЈП  СООПШТИ ДЕКА СЕ ПРОДОЛЖУВА РОКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДДВ-04 ПРИЈАВАТА ДО 27 АПРИЛ 2022 Согласно Законот за даночна постапка, во услови на ограничени човечки и временски ресурси и намалени капацитети кај даночните обврзници, а со оглед на тоа дека се очекува поднесување на даночни пријави за даночен период од 01-01.2022 – 31.03.2022 и за […]

Месечен информатор бр. 004/2022

МЕСЕЧЕН ИНФОРМАТОР БР. 004 – 2022   Почитувани, Во прилог Месечен информатор бр. 004-2022 година со следната содржина: Образец ДД-И – Задржан данок – Информативен напис Распределба на довивка и исплата на дивиденда по годишната сметка за 2021 година Податоци за плата за месец Јануари 2022 година Податоци за плата за месец Февруари 2022 година […]

Процент на МДБ за месец март 2022

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2022 изнесува 5.4% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Март 2022 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари-Март 2022 година во споредба со просекот од 2021 година забележа пораст за 5.4% Според тоа, месечната аконтација за […]