Нова минимална плата, почнувајќи од Март 2023 година

Нова минимална плата, почнувајќи од Март 2023 година Во службен Весник на РСМ бр.58  од 16.03.2023 година, врз основа на член 4 став (5) од Законот за минимална плата во Република Македонија, Министерството за труд и социјална политика ја објави официјалната Објава за висина на минимална плата. Според објавата, минималнат бруто плата, почнувајќи од месец […]

Одлуките за ограничување на цени на мало на тестенини и млечни производи објавени во Службен весник

Одлуките за ограничување на цени на мало на тестенини и млечни производи објавени во Службен весник Во службен весник на РСМ бр. 52 од 09.03.2023 година, објавени се Одлуките за ограничување на цена на мало за одредени производи како и Одлуката за укинување на царински давачки за тестенини. Одлука за определување на највисоки цени на […]

ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ФЕБРУАРИ 2023

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ФЕБРУАРИ 2023 изнесува 4.9% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Фебруари 2023 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари- Фебруари 2023 година во споредба со просекот од 2022 година забележа пораст за 4.9%. Според тоа, месечната аконтација […]

ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ЈАНИАРИ 2023

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ЈАНИАРИ 2023 изнесува 13% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Јануари 2023 година го утврди : кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари  2023 година во споредба со просекот од 2022 година забележа пораст за 13% Според тоа, месечната аконтација за […]

Годишна сметка и финансиски извештаи 2022

ГОДИШНА СМЕТКА 2022 ГОДИНА Почитувани корисници, Во продолжение објавуваме Прирачници за изготвување на завршна сметка (Биланс на состојба и Биланс на успех) за 2022 година, кои може да ги симнете со кликнување на соодветното копче. Со кликнување на копчето во продолжение може да ја симнете нашата Excel Алатка за изготвување на годишна сметка. Со внесување […]

Известување од ИСОС за издадени нови Одобренија за спроведување на КПУ Обуки

Известување од ИСОС за издадени нови Одобренија за спроведување на КПУ Обуки Во продолжение ви го пренесуваме Известувањето на ИСОС: Ве известуваме дека Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија спроведе постапка за утврдување на исполнување на законските критериуми за издавање на одобрение за спроведување на обуки за континуирано професионално усовршување под надзор […]

Покана за дводневно КПУ Советување за годишна сметка 09 и 10.02.2023 година

Покана за дводневно КПУ Советување за годишна сметка 09 и 10.02.2023 година Почитувани, Ве известуваме дека Глобал Гроуп Консалтинг доби Одобрение од ИСОС за одржување на КПУ обуки за сметководители и овластени сметководители. Воедно ве покануваме на  дводневното Online КПУ Советување  ќе се одржи на 09.02.2023 и 10.02.2023 година. Темите ќе бидат во согласност со  […]