ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ Март 2024

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ Март 2024 изнесува 1.2% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Март 2024 година го утврди: кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари- Март 2024 година во споредба со просекот од 2023 година забележа пораст за 1.2 %. Според тоа, месечната аконтација […]

Процент на МДБ за Јануари 2024

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ Јануари 2024 изнесува 7% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Јануари 2024 година го утврди: кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари 2024 година во споредба со просекот од 2023 година забележа пораст за 7 %. Според тоа, месечната аконтација за […]

ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ Декември 2023

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ Декември 2023 изнесува 7% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Декември 2023 година го утврди: кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари- Декември 2023 година во споредба со просекот од 2022 година забележа пораст за 7 %. Според тоа, месечната аконтација […]

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ Ноември 2023

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ Ноември 2023 изнесува 6.8% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Ноември 2023 година го утврди: кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари- Ноември 2023 година во споредба со просекот од 2022 година забележа пораст за 6.8 %. Според тоа, месечната аконтација […]

Процент на МДБ за месец октомври

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ Октомври 2023 изнесува 6.7% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Октомври 2023 година го утврди: кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари- Октомври 2023 година во споредба со просекот од 2022 година забележа пораст за 6.7 %. Според тоа, месечната аконтација […]

ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ Септември 2023

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ Септември 2023 изнесува 6.6% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Август 2023 година го утврди: кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари- Септември 2023 година во споредба со просекот од 2022 година забележа пораст за 6.6 %. Според тоа, месечната аконтација […]

ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ Август 2023

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ Август 2023 изнесува 6.3% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Август 2023 година го утврди: кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари- Август 2023 година во споредба со просекот од 2022 година забележа пораст за 6.3 %. Според тоа, месечната аконтација […]

Процент на МДБ за месец Јули 2023

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ Јули 2023 изнесува 5.9% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Јули 2023 година го утврди: кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари- Јули 2023 година во споредба со просекот од 2022 година забележа пораст за 5.9%. Според тоа, месечната аконтација за […]

Процент на МДБ за месец Јуни 2023

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ Јуни 2023 изнесува 5.5% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Јуни 2023 година го утврди: кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари- Јуни 2023 година во споредба со просекот од 2022 година забележа пораст за 5.5%. Според тоа, месечната аконтација за […]

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ MAJ 2023 изнесува 5.4%

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ МАЈ 2023 изнесува 5.4% Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Мај 2023 година го утврди: кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари- Мај 2023 година во споредба со просекот од 2022 година забележа пораст за 5.4%. Според тоа, месечната аконтација за […]