Известување на МТСП: Со последното усогласување априлската минимална нето плата расте на 12.507 денари

Според Известувањето на Министерството за труд и социјална политика .Минималната бруто плата се усогласува за 3,3% и ќе изнесува 17.943 денари, односно нето 12.507 денари

Министерството за финансии го објави Предлог текстот на Законот за вршење на сметководствени работи

Министерството за финансии, по извршена консултација со сметководителите и со експерти од областа, утврди нов текст на Законот за вршење на сметководствени работи

Кратко упатство за инсталација на новиот МПИН за месец Јануари 2019 година

Кратко упатство за инсталација на новиот МПИН за месец Јануари 2019 година Пресметката на плата за месец јануари 2019 година треба да се изврши преку новиот МПИН – клиентски софтвер од 23.01.2019 година кој може да го симнете на следниот линк: http://ujp.gov.mk/,/obrasci/pogledni/127. Инсталацијата на новиот МПИН се врши на следниот начин: Првично го бришете (деинсталирате) […]