Калкулатор за казнена камата

Преземете ја табелата за казнена камата од 01/02/2010 – 30/06/2022 година во pdf форма на следниот линк: Каматни стапки по години 01.02.2010 – 30.06.2022 – табела КАЗНЕНИ КАМАТИ СПОРЕД РЕФЕРЕНТНА СТАПКА НА НБРМ ЗА ПЕРИОД ОД 01/02/2010- 30/06/2022 ГОДИНА Период на примена од – до Референтна Стапка на НБРМ Казнена камата на трговски договори помеѓу […]