Events Archive - Е-база на информации за сметководители,

Event

Yearly Monthly Weekly Daily List
јуни 2023
јули 2023

Поднесување на МПИН пресметка на плата до УЈП

Почитувани, Поднесете месечна пресметка за интегрирана наплата (образец “МПИН”) за задолжителни социјални придонеси и ДЛД од плати за изминатиот месец. Вид на обврска: Поднесување на МПИН пресметка на плата до УЈП Назив на орган: Управа за јавни приходи Пропис: Закон за придонеси од задолжително социјално осигурување ...
10 Јул
All Day
август 2023
септември 2023
октомври 2023
ноември 2023
декември 2023
јануари 2024
февруари 2024
No event found!
Load More
error: Копирањето не е дозволено!
error: Копирањето не е дозволено!