Events Archive - Е-база на информации за сметководители,

Event

Yearly Monthly Weekly Daily List
декември 2022

Поднесување на МПИН пресметка на плата до УЈП

Почитувани, Поднесете месечна пресметка за интегрирана наплата (образец “МПИН”) за задолжителни социјални придонеси и ДЛД од плати за изминатиот месец. Вид на обврска: Поднесување на МПИН пресметка на плата до УЈП Назив на орган: Управа за јавни приходи Пропис: Закон за придонеси од задолжително социјално осигурување ...
10 Дек
All Day
јануари 2023
февруари 2023
март 2023
април 2023
мај 2023
јуни 2023
јули 2023
август 2023
No event found!
Load More
error: Копирањето не е дозволено!
error: Копирањето не е дозволено!