Поднесување на барање за враќање на ДДВ на (образец “ДДВ-11“) за странски компании - Е-база на информации за сметководители,
Home Event - Е-база на информации за сметководители, Поднесување на барање за враќање на ДДВ на (образец “ДДВ-11“) за странски компании

Date

Јун 30 2024

Time

8:00 am - 12:00 pm

Поднесување на барање за враќање на ДДВ на (образец “ДДВ-11“) за странски компании

Почитувани,

До 30-ти јуни истекува рокот за поднесување на барање за враќање на ДДВ на (образец “ДДВ-11“) за странски компании.

Даночни обврзници кои немаат седиште или подружница во земјата и кои не извршуваат никаков промет во неа или кои не должат данок за прометот, но имаат статус на даночни обврзници за ДДВ во друга земја, може да бараат враќање на ДДВ со поднесување на образецот “ДДВ-11“ до даночната канцеларија на УЈП или по електронски пат преку e-tax.


  • Вид на обврска: Поднесување на Барање за враќање на ддв на даночни обврзници кои немаат седиште или подружница во земјата и кои не извршуваат никаков промет во неа

  • Назив на орган: Управа за јавни приходи

  • Пропис: Закон за данокот на додадена вредност

Преземете барање на следниот линк: https://bit.ly/3hl8pxq


Напишете коментар

error: Копирањето не е дозволено!
error: Копирањето не е дозволено!