Потврдување на ПДД- ГДП за граѓани - Е-база на информации за сметководители,
Home Event - Е-база на информации за сметководители, Потврдување на ПДД- ГДП за граѓани

Date

Мај 31 2024

Time

8:00 am - 12:00 pm

Потврдување на ПДД- ГДП за граѓани


Вид на обврска: Потврдување на годишна даночна пријава за физички лица


Орган: Управа за јавни приходи


Пропис: Закон за данокот на личен доход


Годишните даночни пријави за 2020 година може да се проверат преку кориснички профил на „е-Персонален данок“ . Потврда или корекција на истите се врши најдоцна до 31.05.2021 година. На 01.06.2021 година Годишните даночни пријава ќе добијат статус на конечни. Ако пријавите не се ниту потврдени ниту коригирани истите ќе бидат потврдени службено. Коригираните Годишни Даночни пријави ќе бидат разгледани и одлучени од службено лице на Управата за јавни приходи, а доколку службеното лице не ја одобри корекцијата на Годишната Даночна пријава ќе се донесе Решение за утврдување на данок на личен доход за 2020 година. Граѓаните кои сѐ уште немаат свои кориснички профили на „е-Персонален данок“  УЈП апелира да се регистрираат и да ги користат придобивките кои ги нуди овој систем.

Напишете коментар

error: Копирањето не е дозволено!
error: Копирањето не е дозволено!