Калкулатор за казнена камата

Пресметајте казнена камата со нашиот калкулатор за пресметка на казнена камата: Преземете ја табелата за казнена камата од 01/02/2010 – 30/06/2023 година во pdf форма на следниот линк: ТАБЕЛА СО КАЗНЕНИ КАМАТИ СПОРЕД РЕФЕРЕНТНА СТАПКА НА НБРМ ЗА ПЕРИОД ОД 01/02/2010- 31/12/2022 ГОДИНА   [/um_loggedin]