Калкулатор за казнена камата

Пресметајте казнена камата со нашиот калкулатор за пресметка на казнена камата: Преземете ја табелата за казнена камата од 01/02/2010 – 30/06/2023 година во pdf форма на следниот линк: ТАБЕЛА СО КАЗНЕНИ КАМАТИ СПОРЕД РЕФЕРЕНТНА СТАПКА НА НБРМ ЗА ПЕРИОД ОД 01/02/2010- 31/12/2022 ГОДИНА   [/um_loggedin]

Excel калкулатори за плата, закуп, договор на дело – со примена од 01.01.2019 година

Во е-базата на www.smetkovoditeli.com.mk се поставени нови калкулатори:
Калкулатор за пресметка на бруто плата
Калкулатор за пресметка на нето плата
Калкулатор за пресметка на надоместок по договор на дело
Калкулатор за пресметка на закуп