Референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 01.01.2022 година до 30.06.2022 година

Референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 01.01.2022 година до 30.06.2022 година Народна Банка на Република Северна Македонија ја објави  референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 01.01.2022 година до 30.06.2022 година. Референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 1 […]

Калкулатор за казнена камата

Пресметајте казнена камата со нашиот калкулатор за пресметка на казнена камата: Преземете ја табелата за казнена камата од 01/02/2010 – 30/06/2023 година во pdf форма на следниот линк: ТАБЕЛА СО КАЗНЕНИ КАМАТИ СПОРЕД РЕФЕРЕНТНА СТАПКА НА НБРМ ЗА ПЕРИОД ОД 01/02/2010- 31/12/2022 ГОДИНА   [/um_loggedin]