Предлог измени и дополнувања на Законот за сметководствени работи во собраниска процедура

ПРЕДЛОГ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ ВО СОБРАНИСКА ПРОЦЕДУРА Измените на Законот за вршење на сметководствени работи се предлагаат со цел усогласување на одредбите од Законот во кои е содржано името на државата, како и усогласување на прекршочните одредби со Законот за прекршоци. Со Предлог – законот се предлагаат следните […]

Предлог измени и дополнувања на Законот за данок на личен доход во собраниска процедура

ПРЕДЛОГ ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОК НА ЛИЧЕН ДОХОД ВО СОБРАНИСКА ПРОЦЕДУРА Предлог Закон за измени и дополнувања на Законот за данокот на личен доход – по скратена постапка – доставен во Собрание. Целта на предложените измени и дополнувања на Законот за данокот на личен доход е да се регулира мирувањето на примената на прогресивниот […]

Предлог измена и дополнување на Законот за ДДВ

ПРЕДЛОГ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ ДОНЕСЕНИ НА СЕДНИЦА НА ВЛАДА На  редовната 166-та седница на Владата на Република Северна Македонија е утврден текстот на Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност, со одлука да биде доставен на усвојување во Собранието на државата.  Со предложениот […]

Минимална плата 14.500 денари од декември 2019 – Изгласан предлог законот за изменување и дополнување на законот за минимална плата

ПРЕДЛОГ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ НА МИНИМАЛНА ПЛАТА Минимална плата од 14.500 денари од декември 2019 година Со  Законот за минимална плата во Република  Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 11/12, 30/14, 180/14, 81/15, 129/15,  132/17 и 140/18 и  „Службен весник на Република Северна Македонија”  124/19),  се уредени висината на минималната […]

Предлог закон за младински додаток – подршка за младите кои работаат во производство

ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА МЛАДИ ВРАБОТЕНИ ВО СЕКТОР ПРОИЗВОДСТВО – Предлог Закон Министерството за труд и социјална политика го објави Нацрт предлог Законот за младински додаток. Целта на предлог законот за младински додаток е поттикнување на младите лица за вработување во дејностите  на производството  по завршување на средното образование, со што ќе се допринесе до подобрување […]