Калкулатор за казнена камата

Преземете ја табелата за казнена камата од 01/02/2010 – 30/06/2021 година во pdf форма на следниот линк: Пресметка на казнена камата за период од 01.02.2010 – 30.06.2021 КАЗНЕНИ КАМАТИ СПОРЕД РЕФЕРЕНТНА СТАПКА НА НБРМ ЗА ПЕРИОД ОД 01/02/2010- 30/06/2021 ГОДИНА Период на примена од – до Референтна Стапка на НБРМ Казнена камата на трговски договори […]